Wampiriada Politechnika Gdańska

Serdecznie zapraszamy na spotkanie klubu, które odbędzie się 19 marca 2012 (poniedziałek) w Bratniaku pokój 306.