Wampiriada Politechnika Gdańska

Zapraszamy na spotkanie klubu w czwartek 16.02.2012 o godz. 17:30 pokój 306 Bratniak.