Wampiriada Politechnika Gdańska

Potrzebna jest krew dla pacjenta

Zofia Chlebowicz
Szpital Specjalistyczny
ul. Kuracyjna 30
Prabuty
oddział Chirurgia Klatki Piersiowej

 

Osoby chcące oddać krew dla pani Zofii proszone są o kontakt tel. 508290809