Wampiriada Politechnika Gdańska

Zapraszam na spotkanie w czwartek 17.11.2011 o godz. 17:00 w pokoju 306 budynku Bratniak.