Wampiriada Politechnika Gdańska

Polecane strony

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

http://www.krew.gda.pl

 

Zarząd Rejonowy PCK - HDK "TRÓJMIASTO"

http://www.rrpck.x.pl

 

Pomorski Zarząd Okręgowy PCK

http://www.pck.pl/pages,175.html

 

Klub HDK Służb Mundurowych Powiatu Puckiego

www.hdkpuck.webpark.pl


Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi w Gdyni
http://www.hdkstrazgdynia.doverie.pl


Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi przy  ZT NSZZP i KMP w Gdyni

http://hdk-policjagdynia.org

 

Kaszubski Klub Hdk Pck

http://www.kaszubskiklubhdk.pl


Internetowy Klub Honorowych Dawców Krwi
http://www.ikhdk.pl


Uczestnicy Akcji "DAWCOM W DARZE"
http://www.dawcomwdarze.pl


OddajKrew.pl
http://www.oddajkrew.pl/