Wampiriada Politechnika Gdańska

Jak zostać krwiodawcą

Rejestracja

Aby zostać krwiodawcą należy zgłosić się do najbliższego oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) i tam dokonać rejestracji, legitymując się dowodem tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy). (Personel zapewnia ochronę: danych osobowych krwiodawcy i jego wyników badań. ) a następnie wypełnić kwestionariusz krwiodawcy. W związku z tym, że krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i nieodpłatnego oddawania krwi i ma na względzie dobro biorcy uprasza się o rzetelne wypełnianie ankiety.


Kwalifikacja dawcy

Zarejestrowany dawca najpierw udaje się do gabinetu laboratoryjnego, gdzie dokonuje się pobrania próbki krwi do badań, a następnie do gabinetu lekarskiego. Kwalifikacja odbywa się po przeanalizowaniu wypełnionego kwestionariusza oraz na podstawie wyników badania lekarskiego i laboratoryjnego.


Donacja

Dawca, który pomyślnie przeszedł, etap kwalifikacji udaje się na pobranie 450 ml krwi.

 

Należy pamiętać, aby w dniu poprzedzającym oddanie krwi zwiększyż ilość przyjmowanych płynów, natomiast tego samego dnia spożyć lekkostrawny posiłek (o niskiej zawartości tłuszczu). Po donacji krwiodawca otrzymuje posiłek regeneracyjny (4500 kcal) - 8 czekolad oraz zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni, w szkole a także wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Krwiodawstwa.